HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Amstellandlaan 120

Amstellandlaan 120

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

Amstellandlaan 120

  • Het verwijderen van asbesthoudende materialen

datum ontvangst 31 oktober 2017

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen op telefoonnummer (0294) 491 391

(van 8.30 - 17.00 uur).

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:

Openingstijden

Afspraak maken