HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Anterieure overeenkomst “Herontwikkeling kantoorgebouw hoek Flevolaan/ Amstellandlaan”

Anterieure overeenkomst “Herontwikkeling kantoorgebouw hoek Flevolaan/ Amstellandlaan”

Dit item is verlopen op 19-08-2015.

Burgemeester en wethouders van Weesp maken op grond van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeente Weesp een anterieure overeenkomst heeft gesloten voor de percelen kadastraal bekend als gemeente Weesp, sectie C nummers  1467 en 1468, plaatselijk bekend als Amstellandlaan 84 en Flevolaan 4 te Weesp.

Anterieure overeenkomst

Een anterieure overeenkomst is een overeenkomst over grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24, eerste lid Wro, die de gemeente met één of meerdere grondeigenaren in het exploitatiegebied sluit, voorafgaand aan de vaststelling van een planologische maatregel en een exploitatieplan.

In de overeenkomst worden de wederzijdse verplichtingen en het verhalen van de kosten van de grondexploitatie vastgelegd ten behoeve van de (her)ontwikkeling van de opstallen en de inrichting van de buitenruimte en het openbaar gebied op de percelen aan de Amstellandlaan 84 en Flevolaan 4 te Weesp.

Ter inzage

Conform het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) ligt vanaf

8 juli 2015, gedurende zes weken, een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter inzage op het stadskantoor in Weesp. Tevens is deze beschrijving, ook na eerder genoemde periode van 6 weken, te lezen via de gemeentelijke website (www.weesp.nl).

 

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken