HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Bekendmaking Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2016 en het Integraal VTH-beleid gemeente Weesp 2016-2018

Bekendmaking Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2016 en het Integraal VTH-beleid gemeente Weesp 2016-2018

Dit item is verlopen op 11-05-2016.

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat zij een Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2016 en het Integraal VTH-beleid gemeente Weesp 2016-2018 hebben vastgesteld.

Stukken ter inzage

Om belangstellenden hiervan kennis te laten nemen hebben zij voorts besloten dit programma vanaf 31 maart 2016 gedurende 6 weken ter inzage te leggen in het informatiecentrum van de gemeente Weesp.

   Het informatiecentrum is gevestigd in het Stadskantoor (voor openingstijden en adresgegevens, zie Algemene Informatie).

Op verzoek kan , een medewerker van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving een toelichting op de stukken geven in het Stadskantoor.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken