HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Breedstraat 23 (Banketbakkerij Wesselman)

Breedstraat 23 (Banketbakkerij Wesselman)

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend (gelet op artikel 8.41, lid 4 van de Wet milieubeheer) dat de volgende meldingsformulieren zijn ontvangen.

Breedstraat 23 (Banketbakkerij Wesselman)

  • het starten van een bedrijf

datum ontvangst 17 juli 2017

Deze kennisgevingen betreffen bedrijven die ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer onder een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vallen en derhalve niet vergunning-

plichtig zijn.

Door het doen van de kennisgeving verklaren de daarvoor verantwoordelijke personen dat de voorschriften, gesteld bij het betreffende besluit, op hun bedrijf of activiteit van toepassing zijn.

Informatie kan worden verkregen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, telefoonnummer (088) 633 3000

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:

Openingstijden

Afspraak maken