HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  C.J. van houtenlaan t.h.v. huisnummer 36

C.J. van houtenlaan t.h.v. huisnummer 36

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning met 6 weken is verlengd voor:

OLO 4923751

C.J. van houtenlaan t.h.v. huisnummer 36

Besluit verlenging beslistermijn voor oprichten eerste gedeelte datacentrum AM13, gebouwen DC1a en DC1b.

Datum verzending besluit 31maart 2020

Ter inzage

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via info@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken