HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  C.J.van Houtenlaan 36 c

C.J.van Houtenlaan 36 c

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

OLO 4939773  C.J.van Houtenlaan 36 c

melding brandveilig gebruik t.b.v. de 1e t/m 4e verdieping (kantoorgedeelten)

datum ontvangst 7 februari 2020

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via info@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken