HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  De gemeente belicht.....

De gemeente belicht.....

Dit item is verlopen op 22-07-2015.

Op een vlot afgemeerd direct bij de Zwaantjesbrug heeft een meerkoet haar nest gebouwd.

Kort daarop zag ik de jongen onder de moeder uitkruipen en vervolgens weer snel terug, goed beschermd onder moeders vleugels. Het is verbazingwekkend dat het meerkoetenpaar voor één van de drukste plaatsen in Weesp heeft gekozen voor het stichten van een gezin. Of het vlot gemeentelijk eigendom is of van de firma die de kades in onderhoud heeft, weet ik niet. Ik betrap me er zelf op dat ik in een flits denk aan de precarioheffing, belasting op het gebruik van gemeentelijke eigendommen. Niet dat deze beestjes binnenkort een aanslag kunnen verwachten, maar het onderwerp precario is één van de onderwerpen die genoemd worden in de zogenaamde kadernota.

De gemeente is op het moment bezig om de kadernota op te stellen. De kadernota gaat vooraf aan het begrotingsproces en is bedoeld om de Raad  de kaders te laten vaststellen, die aangehouden moeten worden bij het opstellen van de begroting 2016 en het meerjarenperspectief 2017 tot en met 2019. De Raad heeft er dit jaar voor gekozen om zelf de kadernota op te stellen ( het is ook mogelijk dat het college dit doet). In de Raadsvergadering van 1 juli wordt de kadernota behandeld en vastgesteld, waarna het college deze uitgangspunten zal meenemen in de begroting voor 2016. De begroting zal in de Raadsvergadering van oktober aan de orde komen.

In de kadernota gaat het met name om evenwicht tussen inkomsten en uitgaven op de lange termijn, een gezond financieel beleid. Juist nu – met de invoering afgelopen jaar van de nieuwe taken op het gebied van het sociaal domein en de bezuinigingen vanuit het Rijk – is een sluitende begroting geen eenvoudige opgave. Er zijn nog vele onzekerheden met name wat betreft de kosten van de nieuwe taken.

De Raadsvergadering van 1 juli kent een drukke agenda. Naast de herbestemming van de H. Laurentiuskerk, het museum en de kadernota staat ook het jaarverslag en de jaarrekening 2014 op de rol.

Joop Overmars, wethouder

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken