HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  De Gooise Muziekschool

De Gooise Muziekschool

Dit item is verlopen op 04-05-2016.

De Burgemeester van Weesp heeft een evenementenvergunning verleend aan:

de Gooise Muziekschool, Klassieke muziek voor kinderen, aan de achterzijde van de Singelscholen wordt een bus geplaatst, d.d. 6, 7 en 8 april 2016

Om het hiervoor genoemde besluit in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen op telefoonnummer (0294) 491 391

(van 8.30 - 17.00 uur).

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan de Burgemeester van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u eveneens opvragen bij de griffie van de rechtbank.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken