HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  De re-integratieverordening: Meedoen in Weesp

De re-integratieverordening: Meedoen in Weesp

Dit item is verlopen op 26-08-2015.

De gemeenteraad van Weesp heeft op 28 mei de re-integratieverordening vastgesteld. Daarin staat wat de gemeente kan doen om iemand aan werk te helpen en economisch zelfstandig te maken. Zoals scholing, een werkervaringsplaats, loonkostensubsidie, hulpmiddelen voor op de werkplek en beschut werk. De nieuwe verordening is vanaf 1 juli van kracht.

Sinds 2015 moet de gemeente ervoor zorgen dat iedereen die kan werken, weer aan de slag gaat. Het gaat dan onder andere om inwoners met een bijstandsuitkering met of zonder arbeidsbeperking.  De gemeente is per 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor een grotere doelgroep. Er is geen instroom meer mogelijk in de sociale werkvoorziening en de Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) is alleen nog toegankelijk voor jongeren die door hun beperkingen helemaal niet kunnen werken.

Maatwerk voor werkzoekenden en werkgevers

De gemeente kijkt naar wat iemand kan en waar de mogelijkheden liggen. Soms volgt iemand eerst een training. De gemeente Weesp werkt intensief samen met het werkgeversservicepunt Gooi & Vechtstreek. Het werkgeversservicepunt en de gemeente zoeken samen naar banen bij werkgevers en zorgen voor een goede match tussen de werkzoekende en een vacature. Het werkgeversservicepunt ondersteunt ook werkgevers bij het in dienst nemen van een inwoner met een arbeidsbeperking.

Hulp bij het vinden van werk

Iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt mag gebruik maken van de hulp van de gemeente om een baan te vinden. Zoals mensen met een bijstandsuitkering of een arbeidsbeperking.

Meer weten?

Wilt u meer weten of zoekt u hulp bij het vinden naar werk? Kijk op www.weesp.nl en klik bij het tabblad ‘inwoners’ op ‘werk en inkomen’.

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken