HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Diepenbroickpark, Rembrandt van Rijnstraat en Kostverlorenstraat (noodkap)

Diepenbroickpark, Rembrandt van Rijnstraat en Kostverlorenstraat (noodkap)

Dit item is verlopen op 30-03-2016.

Burgemeester en wethouders van Weesp hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

het kappen van 3 bomen (diverse soorten, met herplantplicht)

datum verzending:   11 februari 2016

Om het hiervoor genoemde besluit in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen op telefoonnummer (0294) 491 391

(van 8.30 - 17.00 uur).

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank. De kosten van het griffierecht kunt u opvragen bij de griffie van de rechtbank.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken