HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Dr A. Kuyperlaan

Dr A. Kuyperlaan

Dit item is verlopen op 24-06-2015.

Op 21 april 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Dr. A. Kuyperlaan en omgeving vastgesteld. Dit naar aanleiding van het voorlopig ontwerp dat is gepresenteerd aan omwonenden op 3 februari 2015. Tevens heeft dit ontwerp ter inzage gelegen tot 25 februari 2015, in het Informatiecentrum van het Stadskantoor. Een groot deel van de ontvangen zienswijzen op het voorlopig ontwerp zijn verwerkt in het definitief ontwerp.

Hoe ziet de nieuwe inrichting eruit?

De Dr. A. Kuyperlaan en omgeving wordt ingericht als 30 km/uur-gebied. Daarbij worden alle bestratingsmaterialen en lantaarnpalen vernieuwd, parkeervakken worden duidelijk aangegeven en verkeersremmende maatregelen worden aangelegd. Daarnaast is in het ontwerp ruimte gevonden voor het aanplanten van 9 bomen.

Waar ligt het definitief ontwerp ter inzage?

Het definitief ontwerp ligt tot 3 juni 2015 ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor, Nieuwstraat 70a te Weesp. Het ontwerp is ook digitaal te raadplegen via www.weesp.nl (kies in menu voor publicaties / ter inzage stukken).

Hebt u nog vragen?

Voor vragen over het definitief ontwerp kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum via tel. (0294) 491 391 of stuur een e-mail naar Kuyperlaaneo@weesp.nl.

 

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken