HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Dr.Schaepmanstraat 7

Dr.Schaepmanstraat 7

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

Dr.Schaepmanstraat 7                                      

  • Het verwijderen van asbesthoudende materialen.

    datum ontvangst 5 september 2019

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via info@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail: E-mail de gemeente Weesp
Social media

Openingstijden

Afspraak maken