HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Duidelijke regels en tarieven voor pgb

Duidelijke regels en tarieven voor pgb

Dit item is verlopen op 13-01-2016.

Vanaf 1 januari 2016 is er een andere uitvoeringsregeling voor het persoonsgebonden budget (pgb). Inwoners die een pgb hebben, krijgen persoonlijk bericht over de veranderingen en de nieuwe pgb-tarieven. Met een pgb kan de cliënt zelf de zorg inkopen die hij of zij nodig heeft en die aansluit op zijn of haar persoonlijke behoeften (maatwerk). Daarom stimuleert de gemeente de inzet van pgb’s met duidelijke regels en tarieven.

De verandering

Net als onder de huidige regeling kunnen mensen onder voorwaarden kiezen voor een pgb in plaats van zorg in natura (ZIN). Wel zijn de voorwaarden voor toekenning van een pgb aangepast. Van belang zijn bijvoorbeeld: motivatie, kwaliteit en of iemand in staat is om de aan het pgb verbonden taken op een verantwoorde wijze uit te voeren. De gemeente toetst de aanvraag hierop. Er is geen vrij besteedbaar bedrag meer voor het pgb. De cliënt kan naast de formele zorg (door een professional) ook kiezen voor informele zorg (zorg door familie, vrienden of kennissen). De nieuwe regels gaan in op 1 januari 2016.

Gemeente laat zich adviseren

Bij het opstellen van de nieuwe regeling heeft de gemeente advies gevraagd  bij de adviesraad sociaal domein. Daardoor zijn er nu minder verschillende tarieven. Ook worden de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank niet doorberekend aan de houder van het persoonsgebonden budget.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken