HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Einde overgangsrecht begeleiding en dagbesteding (Wmo)

Einde overgangsrecht begeleiding en dagbesteding (Wmo)

Dit item is verlopen op 03-02-2016.

Sinds 2015 vallen begeleiding en dagbesteding onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Met een indicatie van vóór 2015, had u in 2015 nog recht op dezelfde tarieven als in eerdere jaren. Dit overgangsrecht stopt uiterlijk 31 december 2015. Hierdoor kan uw eigen bijdrage hoger worden. 

Wat betekent dit voor u?


Viel u in 2015 nog onder het overgangsrecht Wmo? Dan kan uw eigen bijdrage in 2016 hoger worden. Ook als er niets verandert aan de hoeveelheid ondersteuning die u ontvangt. Vanaf 2016 wordt uw eigen bijdrage namelijk berekend met het uurtarief dat de gemeente voor deze vormen van Wmo-ondersteuning heeft bepaald. U betaalt per periode van 4 weken echter nooit meer dan de maximale periodebijdrage die het CAK op basis van uw inkomen en/of vermogen, leeftijd en huishouden voor u vaststelt.

Wilt u alvast weten wat u ongeveer moet betalen in 2016?


Met het Rekenprogramma voor ondersteuning vanuit de Wmo van het CAK kunt u zelf berekenen wat uw eigen bijdrage ongeveer wordt. Ga hiervoor naar www.hetcak.nl en klik onder het kopje ‘Bereken uw eigen bijdrage’ op ‘Rekenprogramma voor ondersteuning vanuit de Wmo’. 

Wanneer krijgt u de eerste factuur met de nieuwe eigen bijdrage? 


Het CAK ontvangt in februari de gegevens van de ondersteuning die u heeft ontvangen in de eerste 4 weken van 2016. Vanaf maart verstuurt het CAK de eerste beschikkingen voor 2016. De factuur volgt daar snel na.

Overgangsrecht beschermd wonen


Heeft u een indicatie voor beschermd wonen van vóór 2015? Dan geldt voor u het overgangsrecht tot uiterlijk 31 december 2019. Behalve als uw indicatie eerder afloopt.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken