HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Flevolaan 4

Flevolaan 4

Dit item is verlopen op 21-10-2015.

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

het verwijderen van asbesthoudende materialen

datum ontvangst: 28 augustus 2015

Ter inzage

De hiervoor genoemde aanvraag kan worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage worden gemaakt op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

Zienswijzen

Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerp-besluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken