HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Flevolaan 7

Flevolaan 7

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

OLO 5179421  Flevolaan 7

het realisatie van een extra bouwlaag op een deel van het gebouw.

Datum ontvangst 25 mei 2020

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via info@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken