HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Flevolaan 8

Flevolaan 8

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

Flevolaan 8

brandveilig gebruik bouwwerken t.b.v. kinderdagverblijf Otje.

datum ontvangst 19 december 2019

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via info@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken