HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Flevolaan 8

Flevolaan 8

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Weesp maken bekend dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt voor de onderstaande aanvraag.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Flevolaan 8, 1382 JZ:

het ‘ontwerpbesluit’ omgevingsvergunning voor de activiteit ‘brandveilig gebruik bouwwerk t.b.v. het realiseren van een extra groepsruimte en het realiseren van een tweede vluchtroute op de begane grond, ligt vanaf 27 januari 2021, voor zes weken ter inzage tijdens de openingstijden van het stadskantoor.

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via inzage@weesp.nl

Datum verzending besluit 22 januari 2021, zaaknummer Z.185121

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken