HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Fort Abcoudestraat t.h.v. huisnummer 42

Fort Abcoudestraat t.h.v. huisnummer 42

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

OLO 5010999

Fort Abcoudestraat t.h.v. huisnummer 42

Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een fiets- en voetgangersbrug Binnensingel (project Weespersluis).

Datum ontvangst 10 maart 2020

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via info@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken