HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Gedeelte Utrechtseweg ingericht als 30 km/uur-gebied

Gedeelte Utrechtseweg ingericht als 30 km/uur-gebied

Dit item is verlopen op 26-08-2015.

Op 14 augustus 2000 heeft de gemeenteraad het ‘Categoriseringsplan wegen’ vastgesteld. Voor de Utrechtseweg betekent dit dat de weg wordt omgebouwd naar een verblijfsgebied met een snelheidsregime van maximaal 30 km/uur. Om de gewenste snelheid af te dwingen worden verkeersremmende maatregelen getroffen op de Utrechtseweg, van de J.A. Fijnvandraatlaan tot en met de Mr. J.C. Bührmannlaan. De maatregelen bestaan uit het aanleggen van verkeersdrempels en  verhoogde kruisingen op strategische locaties. Gelijktijdig wordt de Utrechtseweg tussen huisnummer 2 en huisnummer 28a verbreed naar 5,50 meter.

Locaties verkeersdrempels

Utrechtseweg ter hoogte van huisnummer 26;

Utrechtseweg ter hoogte van huisnummers 54 en 56.

Locaties verhoogde kruisingen

kruising Nieuwstad / J.A. Fijnvandraatlaan / Utrechtseweg;

kruising Diepenbroickpark / Utrechtseweg;

kruising M. Dotingalaan / Utrechtseweg;

kruising Mr. J.C. Bührmannlaan / Utrechtseweg.

Waar ligt het ontwerp ter inzage?

Het ontwerp ligt tot 13 augustus 2015 ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor, Nieuwstraat 70a te Weesp. Het ontwerp is ook digitaal te raadplegen via www.weesp.nl (kies in menu voor publicaties / ter inzage stukken).

Hebt u nog vragen?

Voor vragen over het ontwerp kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum via tel. (0294) 491 391 of stuur een e-mail naar info@weesp.nl.

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken