HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Gemeenteraadsvergadering 5 november 2015

Gemeenteraadsvergadering 5 november 2015

Dit item is verlopen op 16-12-2015.

donderdag 5 november 2015

Aanvang: 20.00 uur

1.Opening en mededelingen

2.Vragenmoment voor raadsleden

3.Spreekrecht burgers (over onderwerpen op deze agenda)

4.Vaststelling agenda

5.Bespreekstukken
5.1. Begroting 2016 + financiële beschouwingen
5.2 Begrotingswijziging I, 2016
5.3. Begrotingswijziging II, 2016

6.Sluiting
 

Inspreken

Iedereen heeft het recht om in te spreken tijdens de vergadering over onderwerpen op de agenda.
Er kan niet ingesproken worden over een besluit waartegen bezwaar of beroep bij de rechter open staat of heeft opengestaan; ook niet over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen of indien een klacht ex. Artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, dan kunt u zich daarvoor tot op de dag van de betrokken vergadering melden bij de griffie, t. 0294-491235/491324 of via de mail griffier@weesp.nl


 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken