HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’ voor de percelen Nijverheidslaan 28, 30 en 42 te Weesp

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’ voor de percelen Nijverheidslaan 28, 30 en 42 te Weesp

Dit item is verlopen op 18-05-2016.

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend, dat de gemeenteraad op 24 februari 2016 het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’ (code: NL.IMRO.0457.BP0300BT-vg04.gml) gewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan voorziet in het ophogen van de milieucategorie voor de percelen Nijverheidslaan 28, 30 en 42 naar milieucategorie 4.1 (t.b.v. reparatie metalen schepen tot 25 meter). Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld om het  bestaande gebruik mogelijk te maken.

Plan raadplegen

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorend raadsbesluit ligt vanaf 7 april  tot en met 18 mei 2016 ter inzage bij de receptie in het stadskantoor, Nieuwstraat 70a in Weesp. Daarnaast kunt u het plan raadplegen via www.weesp.nl en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan kan gedurende de hierboven genoemde termijn van zes weken beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Binnen de genoemde termijn van terinzagelegging kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen als ook een beroepschrift is ingediend. Het gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift/verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken