HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Gezocht…leden Adviesraad

Gezocht…leden Adviesraad

Dit item is verlopen op 02-12-2015.

Wij zoeken 4 enthousiaste nieuwe leden voor de Adviesraad Sociaal Domein met (ervarings) deskundigheid op het gebied van jeugdzorg en sociale zaken (uitkeringen, werk, arbeidsmarkt). Jongeren worden met nadruk gevraagd te solliciteren.

Profiel

U heeft een aantoonbare binding met Weesp;

U weet wat er leeft onder (een deel van) de inwoners van Weesp. U heeft bijvoorbeeld ervaring opgedaan door (vrijwilligers)werk, u bent mantelzorger of u bent ervaringsdeskundige.

U heeftcontacten binnen maatschappelijke organisaties in Weesp. Bijvoorbeeld belangenorganisaties of cliëntenraden.

U bent geïnteresseerd in beleid en uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet of de Participatiewet.

U bent niet werkzaam bij de gemeente Weesp of een organisatie die direct belang heeft bij de dienstverlening aan de doelgroepen van genoemde wetten.

U bent geen lid van andere gemeentelijke adviesraden, noch van het college zelf of van de gemeenteraad.

Competenties

U bent in staat om beleidsnotities en verordeningen te lezen.

U bent in staat om deel te nemen aan vergaderingen en discussies te volgen.

U bent in staat om in groepen (samen) te werken en daarin actief deel te nemen

U bent ± 12 uren per maand beschikbaar. De vergaderingen vinden plaats in de avonduren.

Interesse?

U kunt met een brief + cv tot uiterlijk 1 november 2015 kenbaar maken geïnteresseerd te zijn. Dit kan bij de secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein, via info@weesp.nl of via Postbus 5099, 1380 GB Weesp. Na 1 november vinden selectiegesprekken plaats. Startdatum is januari 2016.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjan Bijzet (marjanbijzet@planet.nl) of Hans Blaauwbroek (hans@blaauwbroek.com).

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken