HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Gezocht…leden Adviesraad

Gezocht…leden Adviesraad

Dit item is verlopen op 09-12-2015.

De Adviesraad Sociaal Domein Weesp zoekt vier nieuwe leden!

met specifieke kennis op het gebied van jeugdzorg en sociale zaken

Per 1 januari 2015 voert de gemeente de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet  uit. Voor al deze wetten voert de gemeente één samenhangend beleid. Doel is om ervoor te zorgen dat iedereen in de samenleving zo lang mogelijk zelfstandig mee kan doen.

Om te zorgen dat het beleid van de gemeente aansluit bij de praktijk heeft de gemeente Weesp een Adviesraad Sociaal Domein. Wij zijn een onafhankelijke adviescommissie. Wij denken met de gemeente mee over vormgeving en uitvoering van het beleid. Wij signaleren problemen die inwoners van Weesp ervaren bij maatschappelijke participatie en brengen die onder de aandacht. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn de ‘oren en ogen’ van de gemeente.

Wij zoeken 4 enthousiaste nieuwe leden voor de Adviesraad Sociaal Domein met (ervarings-)deskundigheid op het gebied van jeugdzorg en sociale zaken (uitkeringen, werk, arbeidsmarkt). Jongeren worden met nadruk gevraagd te solliciteren.

Profiel

U heeft een aantoonbare binding met Weesp;

U weet wat er leeft onder (een deel van) de inwoners van Weesp. U heeft bijvoorbeeld ervaring opgedaan door (vrijwilligers)werk, u bent mantelzorger of u bent ervaringsdeskundige.

U heeftcontacten binnen maatschappelijke organisaties in Weesp. Bijvoorbeeld belangenorganisaties of cliëntenraden.

U bent geïnteresseerd in beleid en uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet of de Participatiewet.

U bent niet werkzaam bij de gemeente Weesp of een organisatie die direct belang heeft bij de dienstverlening aan de doelgroepen van genoemde wetten.

U bent geen lid van andere gemeentelijke adviesraden, noch van het college zelf of van de gemeenteraad.

Competenties

U bent in staat om beleidsnotities en verordeningen te lezen.

U bent in staat om deel te nemen aan vergaderingen en discussies te volgen.

U bent in staat om in groepen (samen) te werken en daarin actief deel te nemen

U bent ± 12 uren per maand beschikbaar. De vergaderingen vinden plaats in de avonduren.

Interesse?

Uw belangstelling kunt u door middel van een brief + cv tot uiterlijk 15 november 2015 kenbaar maken bij de secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein, via info@weesp.nl of via Postbus 5099, 1380 GB Weesp. Na 22 november vinden selectiegesprekken plaats. Startdatum is januari 2016.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjan Bijzet (marjanbijzet@planet.nl) of Hans Blaauwbroek (hans@blaauwbroek.com).

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken