HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Gooilandseweg 5

Gooilandseweg 5

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

Melding slopen

OLO 4854983 Gooilandseweg 5

het verwijderen van ca. 5 m2 asbesthoudende golfplaten, en deze te vervangen door metalen golfplaten

datum ontvangst  24 december 2019

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via info@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken