HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Herengracht 16 (Wispe)

Herengracht 16 (Wispe)

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend (gelet op artikel 8.41, lid 4 van de Wet milieubeheer) dat de volgende meldingsformulieren zijn ontvangen.

Herengracht 16 (Wispe)

  • het starten van een bedrijf

datum ontvangst 12 december 2016

Deze kennisgevingen betreffen bedrijven die ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer onder een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vallen en derhalve niet vergunning plichtig zijn. Door het doen van de kennisgeving verklaren de daarvoor verantwoordelijke personen dat de voorschriften, gesteld bij het betreffende besluit, op hun bedrijf of activiteit van toepassing zijn.

Informatie kan worden verkregen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, telefoonnummer (088) 633 3000

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken