HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Herengracht 17

Herengracht 17

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat:

Z.179654 Herengracht 17

De aanvraag, de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit voor de activiteit ‘brandveilig gebruik bouwwerk’ t.b.v. het BSO - Kinderopvang 'Kidswereld’, liggen met ingang van 11 juni 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentelijke informatiecentrum, stadskantoor gemeente Weesp.

Zienswijze

In deze periode kan eenieder een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit.   

Uw zienswijze dient u schriftelijk (niet per mail) kenbaar te maken en richten aan het college van Burgemeester en wethouders, postbus 5099 1380GB Weesp

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken