HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Het college belicht…

Het college belicht…

Dit item is verlopen op 18-03-2015.

Het College heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Dat gaat tot het stimuleren en faciliteren van eigen initiatieven van bewoners tot het hen laten meedenken over plannen in Weesp.

 

De komende maanden organiseren we per wijk een aantal buurtpanels in Weesp. Op drie momenten gaan we, gezamenlijk met een groot aantal (maatschappelijke) organisaties in Weesp, de wijk in. Tijdens de avonden wordt een inventarisatie gemaakt van ideeën en suggesties die door de mensen worden aangedragen.
Dit kan gaan van fysieke zaken in de wijk in de woon- en werkomgeving, leefbaarheid vraagstukken tot sociale activiteiten. Op basis van de haalbaarheid van de ideeën en de prioriteit die eraan wordt gegeven, worden de suggesties in werkgroepen verder uitgewerkt. Het biedt zo de mogelijkheid om op een interactieve manier uw suggesties aan te dragen, maar ook de mogelijkheid om uw buurtgenoten beter te leren kennen.
Op woensdagavond 18 februari a.s. vindt het eerste buurtpanel plaats, voor de wijken Noord-West en Hogeweij. Ik hoop van harte dat u het buurtpanel gaat bezoeken. U kunt zich opgeven via de e-mail: buurtpanel@weesp.nl.

 

Een ander belangrijk moment voor u als inwoner van Weesp, is de informatie avond die Prorail 16 maart a.s. gaat organiseren. Tijdens deze avond zal Prorail een toelichting geven op het besluit van het Rijk om in Weesp de sporen in Weesp te verbreden van zes naar acht sporen en wat dit voor effecten heeft op de stationsomgeving. Ook lichten zij het verdere proces toe dat zij in een vorm van burgerparticipatie willen organiseren.

 

Mijn boodschap voor deze week is dan ook om u op te roepen om deel te nemen aan de mogelijkheden die wij bieden voor burgerparticipatie. Met de input van de bewoners van Weesp kunnen wij dan op een juiste manier de stad besturen.

 

Astrid Heijstee-Bolt, wethouder
 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken