HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Het college belicht…

Het college belicht…

Dit item is verlopen op 15-04-2015.

Drie weken wethouderschap zijn voorbij gevlogen. In die tijd ontving ik veel informatie, voerde vele kennismakingsgesprekken en probeerde ik mijn weg te vinden in de gemeentelijke organisatie. Ik moet bekennen dat ik best onder de indruk ben van deze ambtelijke organisatie. Er is een enorme diversiteit in onderwerpen. Een geavanceerd geautomatiseerd systeem moet er voor zorgen dat al deze onderwerpen tijdig en zorgvuldig behandeld worden. Daar komt nog bij dat de Raad over al deze zaken geïnformeerd moet worden. Vanuit mijn onderwijsverleden was ik gewend keuzes te maken wat ik wel en niet aan de medezeggenschapsraad moest verantwoorden. Dat zal ik nu moeten afleren.

 

De portefeuille financiën raakt aan vele onderwerpen. Voor nu zijn met name de grote veranderingen in het sociaal domein (AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet) actueel.
De gemeente is nu verantwoordelijk voor vrijwel de gehele maatschappelijke ondersteuning:
zorg, welzijn, schuldhulpverlening, werk, onderwijs, opvoedingsondersteuning en inkomstenondersteuning. Het Rijk heeft deze taken doorgeschoven met een forse bezuiniging. Uiteindelijk is dit allemaal in een sluitende begroting verwerkt. Het zal echter spannend worden of we binnen de begroting kunnen blijven. Immers als er een groter beroep gedaan wordt op ondersteuning, dan kunnen we niet zonder meer ´nee´ verkopen.

 

Ik heb de laatste dagen veel positieve reacties ontvangen over de gezamenlijke deelname van het college aan de GGD-actie 30 dagen zonder alcohol. Toegegeven, ik dacht in eerste instantie: laat deze beker aan mij voorbij gaan (een wat cryptische uitdrukking in dit verband). Maar als je er over nadenkt is het goed om eens stil staan bij de gewoonte.

 

Joop Overmars, wethouder

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken