HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Het college belicht…

Het college belicht…

Dit item is verlopen op 27-05-2015.

Weesp is een stad met veel dimensies. Een monumentale stad aan de Vecht, een goede ligging qua ontsluiting en bereikbaarheid én een maat waarbij het nog mogelijk is mensen te kennen en te herkennen op straat.

De Tweede Kamer heeft vorige week besloten dat de gemeentegrens per 1 januari 2016 wordt verruimd waardoor de toekomstige Bloemendalerpolder in Weesp komt te liggen. Uiteraard dient de Eerste Kamer nog te besluiten en is het nog niet officieel. De maat van Weesp zal waarschijnlijk in de toekomst dus groeien, maar nog steeds zijn we benaderbaar en toegankelijk. En dat willen we ook blijven.

Zoals op meerdere plekken in Nederland gebeurt, staat participatie steeds meer voorop. Initiatieven vanuit de samenleving leidden vaak tot nieuwe inspirerende ideeën waar overheden niet altijd bij stil staan. Samenwerking met onze inwoners vraagt echter wel om een sterke, zelfbewuste overheid. Enerzijds treden we terug en laten we de ruimte aan onze inwoners, anderzijds dienen we nog wel een stuk regie te voeren. Dus niet geheel loslaten, maar ook flink duwen en trekken om gezamenlijk iets van de grond te krijgen. Het loslaten van de overheid neemt soms zulke grote vormen aan dat de valkuil is dat we weglopen van onze eigen verantwoordelijkheid en geen besluiten meer durven te nemen.

Het college vindt dat in Weesp ruimte moet worden gegeven aan de ontwikkelkracht van onze inwoners, maar dat wij ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen om het overzicht te bewaren en de juiste keuzes te maken. Dat doet dan ook respect aan de initiatieven en kunnen deze tot recht komen. We blijven u dan ook uitnodigen om met initiatieven bij ons te komen.

Astrid Heijstee-Bolt, wethouder

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken