HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Het college belicht…

Het college belicht…

Dit item is verlopen op 17-06-2015.

Herdenken en vieren.

Eerlijk gezegd vind ik het een ietwat bijzondere combinatie: herdenken op 4 mei en het vieren van de bevrijding op 5 mei. Beide dagen liggen nu achter ons.

Bij herdenken staan we stil bij allen die zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Dat betekent dus ook het herdenken van hen die in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.

We herdenken onder andere met twee minuten stil zijn. Slechts twee minuten. Kennelijk is dat voor velen nog te lang. Het wordt immers nooit meer echt stil.

Zonder  het leven volledig stop te zetten, zou ik persoonlijk wel iets meer tijd, een langere periode van reflectie, wensen.

In de dagen voor 4 mei lezen we in de kranten de verhalen van de verschrikkingen en op de televisie zien we documentaires. In het WeesperNieuws schreef Dick van Zomeren vorige week een artikel over ‘Het noodlot van de familie Kanarak’.

Na het herdenken gaan we de volgende dag vol vrolijkheid aan het vieren. Vieren van de bevrijding, nu zeventig jaar geleden. Natuurlijk moet je ook bij deze belangrijke gebeurtenis stilstaan. En wat mij betreft ook ieder jaar. Maar op twee achtereenvolgende dagen voelt wel als een snelle overgang.

Van mijn grootvader leerde ik de oudtestamentische aansporing: ‘Vier uw vierdagen’. Hij hield mij die aansporing voor toen ik hem vroeg waarom wij zo kort na het overlijden van een dierbaar lid van de familie toch een verjaardag vierden. Ondanks verdriet, ondanks stilstaan bij gemis, moeten we de mooie en goede momenten in ons leven vieren.

Daarom was het goed deze week beide momenten de juiste aandacht te geven.

Bas Jan van Bochove, burgemeester

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken