HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Het college belicht…

Het college belicht…

Dit item is verlopen op 24-06-2015.

In het persgesprek op Radio Weesp van 10 april jl. raakten we in gesprek over crowdfunding.

Dit was ingegeven door het succes van onze lokale boekhandel met dit fenomeen. Twee weken terug - ik was op vakantie in het buitenland -  ontving ik plotseling allerlei mails over dit onderwerp. Ik kon die aandacht niet direct plaatsen, maar het bleek dat er op de voorpagina van het WeesperNieuws een uitgebreid artikel over dit onderwerp stond. Zo zie je maar dat je het WeesperNieuws altijd dient te volgen, ook op vakantie.

Ik had per omgaande allerlei aanbiedingen van stichtingen en bedrijven over congressen en scholingen met betrekking tot crowdfunding. Het onderwerp is veel groter als ik dacht. Ook gemeenten hebben de weg gevonden. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) meldt dat een aantal gemeenten civic crowdfunding (vrij vertaald burgerlijke financiering) inzetten. De methode sluit goed aan bij de ontwikkeling naar meer zeggenschap en verantwoordelijkheid van burgers. Het idee is om online een groot aantal kleine financiers te werven voor een product of dienst.

Rotterdam is één van de gemeenten met ervaring in civic crowdfunding. De gemeente stelde drie jaar lang geld beschikbaar voor initiatieven die de stad mooier en aantrekkelijker maken. Het eerste project heet de Luchtsingel, een houten brug die noord verbindt met het centrum. Het project is medegefinancierd door de inwoners. Voor € 25,00 werd de naam van de deelnemende bewoner op de brug vermeld. Ook in West Friesland, Alkmaar en Amsterdam vindt civic crowdfunding plaats.

Het artikel in het WeesperNieuws gaf ook een aantal negatieve reacties. Met name de typering ‘ingedut gemeentemuseum’ viel verkeerd en de kop van het artikel deed vermoeden dat het alleen over het museum ging. Nee, het gaat over culturele instellingen, sportverenigingen, maatschappelijke instellingen enz. En het woord ingedut was een dichterlijke (journalistieke) vrijheid van de redacteur. Persoonlijk geniet ik van het museum en van haar collectie.

Gaan we bruggen bouwen?

Joop Overmars, wethouder

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken