HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Het college belicht…

Het college belicht…

Dit item is verlopen op 15-07-2015.

Na de zeer geslaagde evenementen van de afgelopen weekenden  (Weespers aan de Wand en het Watersportfestival) wil ik graag even naar voren kijken, want deze maand juni wordt voor mijn portefeuille een drukke maand.

Allereerst ons museum (hulde aan de vrijwilligers die het nu open houden en beheren): de raad wil dat het gemeentemuseum behouden blijft en dat we daarvoor ambities en beleid gaan formuleren. Deze maand wordt hiervoor een voorstel ingediend.

Daarnaast onze Laurentiuskerk. Wij hebben de voorstellen voor kaders ingediend. Als de Raad die vaststelt, heeft dat ingrijpende gevolgen voor de buurt en voor het aangezicht van het centrum. Logisch dat de Raad niet over één nacht ijs gaat (wanneer wel trouwens?): op 17 juni is er een ‘politiek plein’ over dit onderwerp. Daarna worden de voorstellen  in de commissie besproken. In de Raadsvergadering van 1 juli kunnen de raadsleden dan nog allerlei veranderingen en aanpassingen aanbrengen voordat zij diezelfde avond definitieve kaders vaststellen.

Dan - en dat is op de langere termijn veel ingrijpender voor Weesp - ligt nu het ontwerpbestemmingsplan voor de Bloemendalerpolder ter inzage. Daarin wordt globaal vastgelegd hoe de polder eruit gaat zien: dat betekent dat er zienswijzen kunnen worden ingediend. De Raad hoeft er nu even niets mee te doen,  in november zullen de raden van Muiden en Weesp erover beslissen. Daarna zal het de verantwoordelijkheid van alleen Weesp worden om de polder verder in te richten (want de grenscorrectie is ook in de Eerste Kamer aangenomen). Als ik zou schrijven te bebouwen, krijgt u een verkeerd beeld, want 2/3 van het gebied wordt  groen- of watergebied!. Het zal een prachtige wijk worden, maar voor een definitief oordeel moeten we wachten tot het af is en dat kan wel tien jaar duren. Het is immers een groot project en wordt gefaseerd ingericht. Ik kijk er in ieder geval naar uit!

Peter Eijking, wethouder

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken