HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Het college belicht……..

Het college belicht……..

Dit item is verlopen op 04-11-2015.

Vorige week schreef wethouder Peter Eijking in deze rubriek over het besluit van het college om aan het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) de vraag voor te leggen of de gemeente Weesp iets kan betekenen in de actuele vluchtelingenproblematiek.
Dat besluit is niet lichtvaardig genomen. Het college is zich bewust van de vragen en zorgen die hieromtrent bij velen leven. Enkele inwoners hebben zich hierover concreet uitgesproken. In de raadscommissie voor Algemene Zaken is vorige week woensdag ook bezorgdheid geuit. Tegelijkertijd is ons duidelijk geworden dat veel Weespers zich op de één of andere manier willen inzetten voor de mensen die op de vlucht zijn en hier een veilig onderkomen zoeken. Een grote meerderheid van de raadsfracties steunt de keuze die het college heeft gemaakt.

Tegelijkertijd met het collegebesluit van Weesp, heeft de burgemeester van Hilversum zich tot het COA gericht met een aanbod namens de regio Gooi en Vecht. Weesp wil zich hierbij aansluiten.

Dat betekent dat samen met de andere gemeenten in de regio en het COA wordt bekeken wat de beste manier is om een bijdrage te leveren. De bijdrage die Weesp mogelijk zal leveren in de opvang van asielzoekers, dient passend en proportioneel te zijn. Wat kan de Weesper gemeenschap aan?

Op dit moment is niet duidelijk of er op Weesp een concreet beroep wprdt gedaan om een bijdrage te leveren in de opvang van asielzoekers. Mocht dat zo zijn dan zal er een besluit worden genomen waarbij er zorgvuldig moet worden omgegaan met de opvattingen in de gemeenteraad en bij de inwoners.

Voor vergunninghouders (statushouders) geldt een andere aanpak. Voor hen geldt dat er woningen beschikbaar moeten komen. Alle gemeenten moeten op basis van een verdeelsleutel vergunninghouders huisvesten. Dat geldt dus ook voor Weesp.

De rijksoverheid voert met de brancheorganisatie voor woningcorporaties Aedes overleg om voor de vergunninghouders tot meer en zo nodig tijdelijke huisvesting te komen.

Ook hier zal van Weesp mogelijk een bijdrage worden gevraagd.

We staan voor een geweldige opgave om een grote groep ontheemden te helpen.

Dat brengt zorg, twijfel en veel vragen met zich mee. Dat geldt voor ieder van ons.

Het gesprek daarover zullen we voeren met respect voor de verschillende opvattingen.

Dat alles ontslaat het bestuur niet van de plicht om oplossingen te vinden voor de problemen die op ons afkomen.

Bas Jan van Bochove, burgemeester

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken