HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Het college belicht…

Het college belicht…

Dit item is verlopen op 06-01-2016.

Veiligheid

Na de aanslagen in Parijs stonden bestuurders en medewerkers van de gemeente in de burgerzaal van het stadhuis één minuut stil om de slachtoffers te herdenken. Natuurlijk gaan je gedachten ook naar de nabestaanden van de slachtoffers en naar de vele gewonden die nog in de ziekenhuizen liggen.

Ook ben ik mij er van bewust, dat er voortdurend slachtoffers zijn van geweld dat zich keert tegen burgers. Recent gebeurde dat in Mali, Beiroet en bij een explosie in een vliegtuig boven de Sinaï. Ook de slachtoffers en gewonden van die aanslagen verdienen een plaats in onze stilte.

Het afgelopen weekend somde iemand tijdens een bijeenkomst het aantal aanslagen van de laatste tijd op. Je registreert, zo stelde ik voor mijzelf vast, veel van de individuele berichten over aanslagen. Maar plaats ze achter elkaar dan ontstaat een indringend beeld.

De kans op een aanslag in Nederland of op Nederlandse belangen in het buitenland blijft substantieel zo laat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid ons in berichtgeving weten. Dat is al ruim twee jaar zo, zo blijkt uit berichten van de NCTV.

Wij kennen in Nederland vier niveaus van dreiging: minimaal, beperkt, substantieel en kritiek.

Substantieel houdt in, dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is.

Tegelijkertijd gaat de inkomst van Sint Nicolaas gewoon door. We gaan naar voetbalstadions en bezoeken concerten. Dat is goed. Zo moeten we ook gewoon onze boodschappen blijven doen. De risico’s moeten we onderkennen en proberen zo goed mogelijk onder ogen te zien.

De inzet van de overheid is er op gericht om de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen.

Zo goed mogelijk, maar gebeurtenissen zoals in Parijs bewijzen dat de samenleving niet risicovrij is. Laten we scherp blijven met oog en aandacht voor de ander en met respect voor de verschillende bevolkingsgroepen in onze samenleving.

Bas Jan van Bochove,

Wnd. Burgemeester

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken