HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Het college belicht…

Het college belicht…

Dit item is verlopen op 13-01-2016.

In de commissievergadering Algemene Zaken van 18 november jl. is een presentatie gehouden over de kaders van maatschappelijk vastgoed. Maatschappelijk vastgoed omvat alle gebouwen, terreinen en accommodaties waarvan de gemeente eigenaar is. Ze worden veelal gebruikt voor maatschappelijke doeleinden. Het gaat om scholen, sportaccommodaties, sportvelden en culturele instellingen. Maar ook om het stadhuis, het stadskantoor, de gemeentewerf, het Fort op de Ossenmarkt en de toren van de Grote Kerk aan de Nieuwstraat.

De gebruiker van dit soort gebouwen kan zowel een commerciële organisatie als een maatschappelijke instelling zijn. Wat betreft de huurprijzen zal een commerciële instelling een normale marktconforme huur moeten betalen en een niet-commerciële instelling in principe een kostprijs dekkende huur. Tot zover de theorie.

In de praktijk zijn de huuropbrengsten lang niet altijd kostendekkend. Uit economische overwegingen zou je die in feite moeten afstoten. Dat doen we niet omdat ze naast de gebruiksfunctie ook een historische of culturele waarde hebben. Het is wel van belang dat er duidelijk inzicht is in kosten en opbrengsten en dat de vaststelling daarvan geschiedt op basis van heldere regels. Het kan voorkomen dat er verborgen subsidies zijn, niet alle kosten bekend zijn of dat er geen duidelijke afspraken zijn met de gebruiker.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat in de nota maatschappelijk vastgoed regels worden vastgelegd hoe we omgaan met huur, verhuur, (mede)gebruik, onderhoud enz.

Daarnaast dienen alle bestaande afspraken tegen het licht gehouden te worden of deze conform de regels zijn. Het onderwerp maatschappelijk vastgoed is een bewogen kwestie, zowel voor Raad als College als voor de bevolking. Velen maken immers gebruik van het maatschappelijk vastgoed. Er is een duidelijke relatie tussen maatschappelijk vastgoed en subsidies. In de gemeentelijke begroting liggen de meeste zaken (sociaal domein, ruimtelijke ordening) nagenoeg vast. Dat geldt veel minder voor dit onderwerp. Het is niet voor niets dat een zwembad in een willekeurige gemeente veelal tot lastige afwegingen leidt, want één ding staat vast: er moet geld bij.

Joop Overmars,

wethouder

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken