HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Het college belicht…

Het college belicht…

Dit item is verlopen op 16-03-2016.

Afgelopen zondag heb ik het jubileumconcert bezocht van het Weesper Gemengd Koor in de Laurenskerk. Het koor bestond 10 jaar. Er was een uitgebreid en heel gevarieerd programma. Ik heb er van genoten en met mij vele anderen; er was veel belangstelling voor dit evenement. Naast het koor waren er optredens van diverse solisten, allen uit Weesp en tevens van het Amsterdamse koor DivAssorti.

In het qua vormgeving schitterend uitgevoerde programmaboekje wordt stilgestaan bij het ontstaan van het koor. Maar ook dat iedereen welkom is, ook diegene die vindt dat hij niet kan zingen. Het motto: zingen kun je leren!

Het koor is in 2006 voortgekomen uit het gelegenheidskoor dat in 2005 is ontstaan bij de viering van het 650-jarig bestaan van de stadsrechten. Een jaar lang is dit uitbundig gevierd in Weesp met talloze activiteiten. Het was een groot succes. Op internet is dit nog terug te vinden.

Maar nu, na 660 jaar stadsrechten, is er mogelijk sprake van het einde van Weesp als zelfstandige gemeente. 2016 wordt een belangrijk politiek jaar. Dit jaar wordt richting gegeven aan de toekomst van Weesp. Weesp zal zich in de eerste plaats moeten richten op een nieuwe samenwerkingsvorm, na het stopzetten van de samenwerking met Stichtse Vecht en Wijdemeren. Er komt een onderzoek naar de bestuurskracht. In hoeverre is Weesp in staat om zelfstandig en door middel van samenwerking haar taken uit te voeren of is Weesp meer gebaat bij een fusie met andere gemeenten? Het College en de Raad hebben uitgesproken dat de burger betrokken dient te worden bij dit onderzoek.

Welke kant het ook op gaat, in 2030 vieren we in ieder geval dat Weesp 675 jaar stadsrechten heeft. Zelfstandigheid doet daarvoor niet ter zake.

Joop Overmars, wethouder

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken