HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Het college belicht.…

Het college belicht.…

Dit item is verlopen op 18-05-2016.

Je eigen toekomst richting geven. Wie wil dat niet? In de eerste plaats is dat van toepassing voor ons persoonlijk leven. Gaat het ook op voor de toekomst van de stad waarin we een belangrijk deel van ons leven doorbrengen? Door het bestuur van de Provincie Noord Holland wordt in de regio Gooi en Vecht de komende maanden een bestuurskrachtmeting uitgevoerd. Kunnen de gemeenten in deze regio de komende jaren op eigen kracht voortbestaan? Is, om een goede dienstverlening aan de inwoners te garanderen, samenwerken of samengaan met anderen noodzakelijk? En zo ja, met welke andere gemeente (of gemeenten) is dat het meest haalbaar? Eigenlijk wil de provincie weten of Weesp, nu het geen deel uit maakt van Gooise Meren, op eigen kracht kan voortbestaan. Omdat er daarnaast nog enkele andere bestuurlijke vragen in de regio leven, wordt in zes van de zeven gemeenten in de regio Gooi en Vecht de zogenoemde bestuurskrachtmeting gehouden.

‘Weesp meet eigen kracht’  

De gemeenteraad van Weesp heeft ervoor gekozen om zelf de regie te nemen bij de ‘opgelegde’ meting. De raad heeft besloten tot een bestuurskrachtonderzoek. Dat is meer dan de zogenoemde ‘meting’. Het betekent dat de raad verder wil kijken dan alleen een bureauonderzoek naar cijfers en feiten. De gemeenteraad wil nadrukkelijk de Weespers betrekken bij het verkrijgen van inzicht in het functioneren van de gemeente en de gemeentelijke organisatie. Het gaat hierbij om de inwoners, de maatschappelijke organisaties en de ondernemers in Weesp. Iedereen die een mening heeft over het nu en over de toekomst wordt gevraagd mee te doen.

U komt toch ook?

Hoe we het gaan organiseren? Op woensdagavond 13 april geven we daar duidelijkheid over. De aftrapbijeenkomst is om 20.00 uur in het restaurant van Oversingel. Ik hoop u dan én in de bijeenkomsten daarna te kunnen begroeten.

Bas Jan van Bochove, burgermeester (wnd)

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken