HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Het Grote Plein 5

Het Grote Plein 5

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat (met betrekking tot) de volgende vergunningaanvraag is binnengekomen:

OLO 4967389  Het Grote Plein 5

Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening t.bv. terras.

datum ontvangst 19 februari 2020

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde zaak in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via info@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken