HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Informatieavond herinrichting Kuyperlaan en omgeving

Informatieavond herinrichting Kuyperlaan en omgeving

Dit item is verlopen op 04-03-2015.

Dit jaar wordt verder gewerkt aan de riool- en herinrichtingswerkzaamheden van Wijk Zuid. De Dr. A. Kuyperlaan, Dr. J. Th. de Visserlaan, Mgr. Dr. W.H. Nolenslaan,
Mr. J.R. Thorbeckelaan en de Hugo de Grootlaan (tussen de Aetsveldselaan en de
Dr. A. Kuyperlaan) gaan op de schop. Op dinsdag 3 februari 2015, van 19.00 tot 21.00 uur, vindt er een informatieavond op het stadskantoor van Weesp plaats waar belanghebbenden hun mening over het ontwerp kunnen geven.

 

Herinrichtingswerkzaamheden
De Kuyperlaan e.o. wordt definitief ingericht als een 30 km/uur gebied. Er komen nieuwe bestratingsmaterialen, parkeervakken worden aangegeven, verkeersdrempels en -plateaus aangelegd op strategische plaatsen en de lantaarnpalen worden vervangen voor nieuwe exemplaren. Voorafgaand aan de herinrichting wordt het gemengde rioolstelsel vervangen voor een gescheiden rioolstelsel.

 

Informatieavond
Op dinsdag 3 februari 2015 vindt er een informatieavond plaats over de herinrichting van de Kuyperlaan e.o. van 19.00 uur tot 21.00 uur, op het stadskantoor van Weesp,
Nieuwstraat 70a. Wij vinden het belangrijk om onze plannen met u te delen, zodat u uw reactie op de plannen kunt geven. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De informatieavond vormt tegelijk de formele start van de inspraakprocedure, waarin men 21 dagen de tijd heeft om zienswijzen kenbaar te maken aan het college van B&W. Na eventuele aanpassing wordt het ontwerp definitief vastgesteld en kan het werk worden aanbesteed.

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken