HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Informatiegids vervangt gemeentegids

Informatiegids vervangt gemeentegids

Dit item is verlopen op 09-03-2016.

Uit kostenbesparend oogpunt heeft het college verleden jaar moeten besluiten de gemeentegids in zijn huidige vorm te schrappen. Echter, omdat wij meerdere berichten hebben ontvangen van inwoners die dit erg jammer vinden, is samen met de uitgever van de gids nagedacht over een alternatief.

Vanaf komend najaar zal jaarlijks de zogenoemde informatiegids verschijnen. Hierin zijn de adressen van instanties in Weesp opgenomen, zoals u dat ook gewend was in de gemeentegids. Ook komt er, evenals in de gemeentegids, een overzicht van het gemeentebestuur. Wat niet meer in de informatiegids terugkomt, zijn de overige gemeentelijke teksten. Omdat wij hebben gemerkt dat veel mensen de gids toch nog naast de telefoon bewaren als een soort naslagwerk, hopen wij hiermee een goed alternatief te kunnen bieden. De informatiegids zal, evenals de gemeentegids, huis aan huis verspreid worden.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken