HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  jaarverslag Toezicht- & Milieutaken 2014

jaarverslag Toezicht- & Milieutaken 2014

Dit item is verlopen op 17-06-2015.

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat zij een Jaarverslag

Toezicht- & Milieutaken 2014 hebben opgesteld.

Stukken ter inzage

Om belangstellenden hiervan kennis te laten nemen hebben zij voorts besloten dit programma vanaf 6 mei 2015 gedurende 12 weken ter inzage te leggen in het informatiecentrum van de gemeente Weesp.

Het informatiecentrum is gevestigd in het Stadskantoor (voor openingstijden en adresgegevens, zie Algemene Informatie).

Desgewenst kan op het Stadskantoor, een medewerker van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving een toelichting op de stukken geven.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken