HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Jan Tooropstraat 43

Jan Tooropstraat 43

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

OLO 4899879

Jan Tooropstraat 43

saneren van asbesthoudende toepassingen in woningen en bijbehorende berging (souterrain), conform rapport

datum ontvangst 21 januari 2020

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via info@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken