HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  J.H. Leopoldhof 76

J.H. Leopoldhof 76

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

J.H. Leopoldhof 76

  • Het verwijderen van asbesthoudende materialen

datum ontvangst 29 januari 2019

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen op telefoonnummer (0294) 491 391

(van 8.30 - 17.00 uur).

Deze kennisgevingen betreffen bedrijven die ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer onder een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vallen en derhalve niet vergunning-

plichtig zijn. Door het doen van de kennisgeving verklaren de daarvoor verantwoordelijke personen dat de voorschriften, gesteld bij het betreffende besluit, op hun bedrijf of activiteit van toepassing zijn.

 

Informatie kan worden verkregen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, telefoonnummer 088 – 633 3000

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken