HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Kerkstraat 17

Kerkstraat 17

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

Kerkstraat 17, 1381 XN:

het vervangen van de bestaande asbest schoorsteen en het veranderen van de positie van de schoorsteen in het dakvlak,

datum ontvangst 23 november 2020, zaaknummer Z.184507.

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via inzage@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken