HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Lage Klompweg 16*

Lage Klompweg 16*

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning met 6 weken is verlengd voor:

OLO 5053457  Lage Klompweg 16*

het wijzigen van de voorgevelkozijn, door een nieuw kozijn met dubbele deuren.

Datum verzending besluit 11 juni 2020

Ter inzage

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via info@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken