HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Leeuwenveldseweg (t.h.v. Fort Heemstedestraat)

Leeuwenveldseweg (t.h.v. Fort Heemstedestraat)

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

OLO 4892997  Leeuwenveldseweg (t.h.v. Fort Heemstedestraat)

het kappen van 39 bomen (gewone essen, verdeeld in twee groepen met een diameter tussen de 20-30 cm) i.v.m. de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg en rotonde van de nieuwe woonwijk Weespersluis

Datum ontvangst 17 januari 2020

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via info@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken