HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Lijsbet Eelantsplein 18/19

Lijsbet Eelantsplein 18/19

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is ingetrokken:

OLO 5057379  Lijsbet Eelantsplein 18/19

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening i.v.m. het omzetten van de woning (een zelfstandige woonruimte) naar 5 onzelfstandige woonruimten.

Datum intrekking  27 mei 2020

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via info@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken