HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Lijsbet Eelantsplein 19*

Lijsbet Eelantsplein 19*

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning met 6 weken is verlengd voor:

OLO 5057387  Lijsbet Eelantsplein 19*

het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening i.v.m. het omzetten van de woning naar 6 onzelfstandige woonruimten.

Datum verzending besluit 20 mei 2020

Ter inzage

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via info@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken