HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Lijsbet Eelantsplein 2

Lijsbet Eelantsplein 2

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

Lijsbet Eelantsplein 2, 1382 MA:

het wijzigen van de huidige gebruiksfunctie (wonen, met nadere aanduiding zorgwoning) naar logiesfunctie,

datum ontvangst 8 juli 2020, zaaknummer Z.181159.

Ter inzage:

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen, bereikbaar via info@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken